Fotografski natečaj »Kozjansko 2019«

Na fotografskem natečaju Kozjansko 2019 je sodelovalo 11 odraslih avtorjev in 25 avtorjev do 15 let, skupaj so prispevali 248 fotografij (102 odrasli, 146 otroci). Sodelovali so lahko vsi, ki so se prijavili in poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v času od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter 5 različnih tematskih sklopov: 

A – krajina
B – narava 
C – kultura 
D – ljudje 
E – kozjansko jabolko 

Komisija v sestavi Vinko Šeško (lanskoletni zmagovalec med odraslimi avtorji), Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek je v začetku meseca marca pregledala vse prispele fotografije. Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 6 priznanj (2 priznanji v sklopu B – narava) za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah in nagrado za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu: – kategorija A – krajina: Moja jasa v Žegru – Martina Kosaber Gril – kategorija B – narava: Pajkova mreža – Andreja Zupan – kategorija B – narava: Mostninar – Franc Lamovšek – kategorija C – kultura: Vasovanje – Zdenko Podlesnik – kategorija D – ljudje: Veseli sosed – Zdenko Podlesnik – kategorija E – kozjansko jabolko: Nepopustljiva – Franc Lamovšek 

Zdenko Podlesnik je razglašen za najboljšega odraslega avtor  
https://kozjanski-park.si/?page_id=1190 
Povezava za ogled razstave nagrajenih del: https://kozjanski-park.si/?p=8211

Brošura

Pa jo imamo! Je sveža, polna energije, povezovanja, ljubezni… Naša nova BROŠURA je izšla v jubilejnem letu 2019. V njej se skriva marsikaj: 45 let

Preberi več »