Gorenjski plesi


Gorenjski svatbeni plesi

Potrki, obrati in poskoki so značilni za šegave in vesele gorenjske plese. Plesni gibi so bolj poudarjeni kot kjerkoli drugje v Sloveniji.

V prvem delu svatovskih plesov, pleše dekle ples s pogačo na glavi za boljšo letino. Ples z majolko pa je le fantovsko postavljanje.

»Ta potrkana« je ples, kjer si plesalec plača pri glasbenikih solo ples z izbrano plesalko. Zanj so značilni poudarjeni potrki. Pri »Mrzulinu« je zanimivo plesanje po krogu v obe smeri. »Koutre šivat« in »Žakle šivat« pa sta plesa, kjer plesalci tečejo pod dvignjenimi rokami soplesalcev. Oba plesa sta ostanka starodavnih pomladnih obredov. Najbolj šegav in navihan ples pa je »Ples z metlo«, kjer najbolj počasen fant ostane brez plesalke in zapleše z metlo.

Odrska postavitev: Tončka Marolt
Glasbena priredba: Tončka Marolt

Splet gorenjskih plesov

Splet se začne s »Štajerišem«, kjer se plesalec in plesalka obračata pod dvignjenimi rokami. Naslednji ples »Zibenšrit« najdemo v vseh slovenskih pokrajinah, v spletu pa so prikazane variante, ki so bile zapisane  na Gorenjskem. Sledi »Ta potrkan tajč«, kjer v prvem delu plesalca dvakrat udarita ob tla ter dvakrat zaploskata, v drugem delu pa zaplešeta valček po krogu. »Mazurko« so večinoma plesali s poskočnimi kratkimi koraki po krogu in z vrtenjem na mestu. Spet se zaključi s plesoma »Sotiš« in »Nojkatoliš«, kjer plesalci udarjajo z nogo ob tla in menjajo pozicije po prostoru.

Avtorja odrske postavitve: Katarina Pavlič in Boris Zupanc

Nazaj na izbiro plesov