Prekmurski plesi


Tu so se ohranili nekateri cehovski plesi, ki pa so sicer izgubili svoj prvotni pomen in so ponekod prerasli v spretnostne plese. Takšen ples je »Tkalečka«, ples tkalcev, kjer fantje tekmujejo med sabo, kdo bo hitreje pretikal robček pod kolenom. To pretikanje ponazarja gibanje čolnička na statvah. Najhitrejši fant ima pravico prvega plesa. Posebnosti so »Gospod-gospa« in »Sotiš«, varianta plesa, ki je prišel iz Škotske. »Točak« je razširjen tudi drugje po Sloveniji, le da je znan pod imenom »Rašpla«. »Pajeriš« pa plešejo kot vrtenico s potresavanjem, v paru ali vsak zase.

Nazaj na izbiro plesov