Vaje v času COVID-19

Vaje v času COVID-19 potekajo malo drugače. Varnostna razdalja poskrbi za nove koreografije.